Salgsvilkår

Portalen www.bookup.no er en utleieportal med flere utleieaktører, og hver utleier selv er ansvarlig for salg, drift og vedlikehold av sitt utleiested. Ved bekreftelse av booking vil utleier informere om egne vilkår for bruk. Gjør deg kjent med utleiers salgsvilkår før du bekrefter booking.

Om Leietakeren ikke benytter et reservert leieobjekt, vil det fulle leiebeløpet bli belastet. Om en Leietaker leverer tilbake leieobjektet for sent eller benytter utleiested over avtalt tid, kan Leietaker bli belastet for den tiden som leieobjektet er forsinket/benyttet over avtalt tid.

Avbestilling
En bestilling som venter på godkjenning kan til enhver tid kanselleres/slettes.
Utleier kan ha ulike vilkår for avbestilling. Dersom leie er godkjent må forespørsel for kansellering godkjennes av utleier.
Dersom utleier ikke har oppgitt vilkår kan du avslutte booking frem til leietidspunkt uten å bli belastet for leie.
Utleieren og Leietakeren har rett til å avbestille en reservasjon på grunn av omstendigheter som Utleieren eller Leietakeren selv ikke kunne forutse eller kontrollere (force majeure).

Betaling
Betaling i BookUp foregår enten ved forskuddsbetaling via kort eller Vipps, eller etterskuddsvis via faktura. Kontakt utleier dersom du har spørsmål om din faktura.

Betaling med kort
Kortbetaling må gjøres etter at du har fått godkjent din leie. Dersom leie ikke krever godkjenning, vil du kunne betale umiddelbart ved bestilling. Betaling med kort gjennomføres via samarbeidspartner Stripe (www.stripe.com). Betaling skjer med debit- eller kredittkort fra Visa, MasterCard, eller American Express. Alt av data som håndteres i samarbeid med betalingen er kryptert.

Betaling med Vipps
Vippsbetaling må gjøres etter at du har fått godkjent din leie. Dersom leie ikke krever godkjenning, vil du kunne betale umiddelbart ved bestilling. Ved Vipps betaling, vil beløpet reserveres frem til leiedato. Etter leiedato vil beløpet bli overført til utleier.

Betaling med faktura
Hver enkelt utleier kan ha egne rutiner for utsending og behandling av faktura. Kontakt din utleier for spørsmål relatert til når du får faktura, eller spørsmål relatert til innhold i faktura.

Angrerett
I henhold til artikkel 16 (l) i EU-direktivet om forbrukerrettigheter nr. 2011/83/EU og dens respektive lokale anvendelser, har ikke brukerne den angreretten som gis for avstands- og eksterne avtale. Utleier kan ha egne vilkår for angrerett. Gjør deg kjent med utleiers salgsvilkår før du bekrefter booking.

Erstatningsansvar or reklamasjon
Som en digital plattform er BookUps rolle utelukkende begrenset til å knytte utleier til leietakere, gitt at BookUp ikke er en part i leieforholdene, aldri vil leie ut utleieobjekter via nettstedet eller tjenesten og er en tredjepart i kontraktsforholdet mellom brukere for hver utleie. Følgelig kan BookUp ikke holdes ansvarlig for skader som er påført eller forårsaket av leietakeren eller utleier som bruker et lokale utleid via nettstedet.
Eventuelle reklamasjoner, innvendinger og krav på erstatning i forbindelse med utleien eller leieobjektet håndteres mellom Leietaker og Utleier.
Utleieren er ansvarlig for at stedet/varen som leies ut annonseres på korrekt måte, som gjenspeiler stedets/varens virkelige tilstand og bruksområde.

Refusjon
Utleier kan ha egne vilkår for refusjon i tilfeller der utleid objekt ikke stiller til forventet tilstand. Gjør deg kjent med utleiers salgsvilkår før du eventuelt bekrefter din booking.

Utestenging av en bruker fra tjenestene
Brukeren drar fordel av tjenesten underlagt overholdelse av vilkårene, samt gjeldende lover eller forskrifter. BookUp kan når som helst og med retten på sin side trekke tilbake tilgangen til tjenesten i tilfelle brukeren ikke overholder sine forpliktelser. BookUp kan avstenge tilgangen til hele eller deler av tjenesten, i sin helhet og uten varsel, så snart BookUp oppdager et brudd på rettighetene bevilget under vilkårene eller i tilfelle inntrengning eller svekkelse av nettstedets integritet. Ethvert brudd på noen av bestemmelsene i vilkårene, samt bedrageri eller forsøk på bedrageri (f.eks. identitetstyveri, uriktig anvendelse av bankkort, restanser osv.) og/eller dårlig oppførsel (slik som trakassering, truende eller støtende bemerkninger mot BookUp og/eller dets ansatte) kan føre til registrering av brukeren på vår utestengingsliste, uten at det påvirker BookUp rett til å iverksette alle nødvendige juridiske tiltak mot en slik bruker. Brukere kan når som helst og uten grunn avstå fra tjenesten ved å stenge brukerkontoen.

Utestengning av en bruker fra en bestemt utleier
Utleier håndterer egne lister for utstenging, og kan på grunn av nye eller tidligere eksisterende kundeforhold legge en kunde i sin liste.