Timeverktøy for sesongleie

Sesongleie er et verktøy laget for og i samarbeid med kommuner. Timeverktøy for sesongleie er en tilleggstjeneste, og kommer i tillegg til prismodellen du har valgt.

Med denne tjenesten får du:

  • Du får oversikt over tilgjengelige timer pr lokale, og mulighet til å sammenligne tilgjengelig tid mellom flere lokaler.
  • Kommunikasjon mellom deg og dine leietakere går via BookUp, og du har hele tiden oversikt over hvem som har godkjent tildelte tider, og hvem som kommuniserer endringsønsker med deg.
  • Idrettslag som er tildelt tid kan hente ut aktvitetskalender, enten til Outlook eller som script på egen side, slik at de hele tiden er oppdatert på endringer.
  • Dine lokaler kan synkes med skoleruta.

Kontakt oss hvis du har spørsmål om pris eller produktet!