Opprett konto

Hva må du tenke på ved opprettelse av konto i BookUp?

En konto i BookUp kan enten være din personlige konto, eller dersom du ønsker å booke på vegne av en forening, må du opprette foretakskonto med organisasjonsnummer. Alle kontoer som blir opprettet, kan tilpasses med utleie av egne lokaler, men er ikke et krav.

Viktig: En konto i BookUp må være unik. For å sikre dette er kreves det at kontoen er tilknyttet et organisasjonsnummer, eller personnummer (ved leie som privatperson).

Når du oppretter konto kan det hente du får beskjed om at det allerede finnes en konto tilknyttet ditt organisasjonsnummer. Dette kan skje dersom du har et kundeforhold med en utleier (f.eks din tilhørende kommune), og at utleier har opprettet konto uten å gi kontoinnehaver informasjon om tilgang til denne kontoen.

Kontakt support@bookup.no dersom dette gjelder ved opprettelse av din konto.

Tilgang til konto

Din konto er styrt av en tilgangsliste, som primært gir en e-post eller et personnummer tilgang, avhengig av hvilken påloggingstilbyder du benytter. Hvis du velger Google/Gmail vil din gmail-e-post knyttes til kontoen du oppretter. Dersom du logger inn med BookUp bruker, må du registrere e-post/passord som knyttes til din konto.

Hvis du oppretter en konto på vegne av et foretak, må du gi tilgang og informasjon om bruk til andre som også kan gjøre booking på vegne av kontoen. Det er viktig at du formidler denne informasjonen videre i din organisasjon.

Veiledning for opprettelse av konto

Illustrasjon av kontoopprettelse